"กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561"เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณ ชุด กระตุ้นพลังสมองด้วย Speed Math กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวเยาวมาลย์ พิมพิสาร 06/03/60
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานวิจัย ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด 15/12/59

กิจกรรมวันพ่อเเห่งชาติ ประจำปี2561 06/12/61
กิจกรรมประกวดการเเข่งขัน The 14 th Thailand NationalCheerieading Championship 2018 06/12/61
การเเสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน motor expo 2018 03/12/61
การสอบธรรมศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 29/11/61
กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ 26/11/61
กิจกรรมลอยกระทง ปี2561 23/11/61
กิจกรรมถวายราชสดุดี 23/11/61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่2/2561เเละเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองนักเรียนเเละครู 11/11/61
กิจกรรมโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 10/11/61
นักเรียนรับมอบทุนการศึกษา มูลนิธิชัยสารสุนทร ณ วัดเวฬุวนาราม 10/11/61
ภาพบรรยากาศเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 05/11/61
โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเเก่ครูเเละบุคลากรทางการศึกษา 10/10/61
กิจกรรมต้อนรับท่านผู้อำนวยการวรรณพร ศิลาขาวเเละภาพบรรยากาศการประชุมครู 05/10/61
กิจกรรมมุทิตาจิตร ประจำปี2561 17/09/61
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี2561 10/09/61
กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่3 09/09/61
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561 24/08/61
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 21/08/61
กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 10/08/61
วันภาษาไทยเเห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2561 02/08/61
งานถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 02/08/61
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 02/08/61