ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สำนักอนามัย และสำนักงานเขตดอนเมือง ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับชาวดอนเมือง วันที่ 23-24 สิงหาคม 2564ประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้ชาวดอนเมือง ณ โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์)


การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 16 -20 สิงหาคม 2564 " 20/07/64
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2564 " 12/07/64
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 2 -6 สิงหาคม 2564 " 6/08/64
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 26 -30 กรกฎาคม 2564 " 24/07/64
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 19 -23 กรกฎาคม 2564 " 19/07/64
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 12 -16 กรกฎาคม 2564 " 16/07/64
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 5 -9 กรกฎาคม 2564 " 09/07/64
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2564 " 01/07/64
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 " 25/06/64
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 " 18/06/64
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 " 11/06/64
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม -4 มิถุนายน 2564 " 04/06/64
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564 " 28/05/64
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 " 21/05/64กิจกรรมอื่น ๆ "