โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์) ขอประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวตามนโยบายของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในการควบคุมโรคโคโรน่า 2019 (โควิด-19)ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563ประกาศใช้มาตรฐาน ปีการศึกษา 2561 22/02/62
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 22/02/62
เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณ ชุด กระตุ้นพลังสมองด้วย Speed Math กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวเยาวมาลย์ พิมพิสาร 06/03/60
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานวิจัย ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด 15/12/59

ผอ.วรรณพร ศิลาขาว พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นำนักเรียนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาของชาวพุทธ " 17/05/62
คณะครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ร่วมกับครูต่างชาติ ให้การอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษ Teacher Training 2019 แก่คณะครู เพิ่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ " 12/03/62
ครูกานต์ปริยา วุฒิสิงห์ชัย ดูงานที่ประเทศจีน ตามโครงการพัฒนาการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร " 12/03/62
ผอ.วรรณพร ศิลาขาว พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรต้อนรับคณะกรรมการ สมศ.ประเมินรอบ 4 " 12/03/62
ผอ.วรรณพร ศิลาขาว พร้อมคณะครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากไต้หวัน " 12/03/62
ผอ.วรรณพร ศิลาขาว มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ " 12/03/62
คณะครูเข้ารับการอบรม PLC เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ " 21/01/62
กิจกรรมวันตรุษจีน Happy Chinese New Year 2019 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ " 21/01/62
ผอ.วรรณพร ศิลาขาว เป็นประธานการประกวดผลงานการผลิตสื่อการสอนและงานวิจัยทางการศึกษา " 21/01/62
พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561 " 21/01/62
กิจกรรมเรียนรู้สู้ฝุ่น PM2.5 โดยช่อง7" 21/01/62
วันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี2562" 11/01/62
พุทธรักษาเกมส์ ประจำปี2562" 10/01/62
กีฬาปฐมวัยเกมส์ ประจำปี2562" 09/01/62
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ "ลด ละ เลิก การใช้โฟมเเละถุงพลาสติก" 07/01/62
พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันครู ประจำปี2562" 07/01/62
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ปีใหม่2562" 01/01/62
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี2561" 27/12/61
กิจกรรม Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่3" 26/12/61
กิจกรรม "ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ป.3" 16/12/61
ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด Day Camp ป.4 ณ ค่ายพิศลยบุตร 15/12/61
กิจกรรมวันพ่อเเห่งชาติ ประจำปี2561 06/12/61
กิจกรรมประกวดการเเข่งขัน The 14 th Thailand NationalCheerieading Championship 2018 06/12/61
การเเสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน motor expo 2018 03/12/61
การสอบธรรมศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 29/11/61
กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ 26/11/61
กิจกรรมลอยกระทง ปี2561 23/11/61
กิจกรรมถวายราชสดุดี 23/11/61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่2/2561เเละเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองนักเรียนเเละครู 11/11/61
กิจกรรมโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 10/11/61
นักเรียนรับมอบทุนการศึกษา มูลนิธิชัยสารสุนทร ณ วัดเวฬุวนาราม 10/11/61
ภาพบรรยากาศเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 05/11/61
โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเเก่ครูเเละบุคลากรทางการศึกษา 10/10/61
กิจกรรมต้อนรับท่านผู้อำนวยการวรรณพร ศิลาขาวเเละภาพบรรยากาศการประชุมครู 05/10/61
กิจกรรมมุทิตาจิตร ประจำปี2561 17/09/61
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี2561 10/09/61
กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่3 09/09/61
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561 24/08/61
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 21/08/61
กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 10/08/61
วันภาษาไทยเเห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2561 02/08/61
งานถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 02/08/61
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 02/08/61