โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์)เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ 20 มกราคม 2565 ติดต่อสอบถาม โทร 02-565-2525


เพิ่มเติม
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 10-21 มกราคม 2565 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2565 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคม 2564 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 22 -26 พฤศจิกายน 2564 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 15 -19 พฤศจิกายน 2564 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 8 -12 พฤศจิกายน 2564 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 1 -5 พฤศจิกายน 2564 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 20 -24 กันยายน 2564 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 13 -17 กันยายน 2564 "
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ระหว่างวันที่ 6 -10 กันยายน 2564 "
เพิ่มเติม
กิจกรรมอื่น ๆ "