ข่าวกิจกรรม


มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระภาษาไทย 29/7/2559
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 28/7/2559
มอบรางวัลกิจกรรมประกวดมารยาทไทย 26/7/2559
กิจกรรมงานจราจรและความปลอดภัย 26/7/2559
แนะนำรถไฟสายสีแดง 26/7/2559
กิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงานวิทยาศาสตร์ "คิดส์วิทย์" ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 2) 22/7/2559
กิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงานวิทยาศาสตร์ "คิดส์วิทย์" ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1) 21/7/2559
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 15/7/2559
โครงการท่องโลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2559 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) 13/7/2559
กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 5/7/2559
กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 4/7/2559
โครงการสอบชิบทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เขตดอนเมือง 2/7/2559
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ 1/7/2559
พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย 1/7/2559
โครงการท่องโลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2559 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) 30/6/2559
การซ้อมป้องกันอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2559 30/6/2559
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 24/6/2559
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมอบรมนายหมู่ 23/6/2559
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอนด้านการอ่าน 22/6/2559
การประชุม 4 ฝ่าย 16/6/2559
กิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา 16/6/2559
กิจกรรมอบรมนายหมู่ 9/6/2559
การประชุมครูเขตดอนเมือง 4/6/2559
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 19/5/2559