ประกาศ/สอบราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารเช้า อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์)(วันที่ 16-20ก.ค.61)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2561


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารเช้า อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์)(วันที่ 9-13ก.ค.61)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2561

การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 23/04/2561